Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

  worthless..........................

  Share

   Posts : 32

   Pokédollar : 193

   Reputation : 0

   Data_Gunny : {"Ao":198,"Canh":7,"Hu":0,"Kinh":0,"Mat":0,"Non":0,"Toc":108,"Ts":73,"Vk":0,"Vong":4,"Pet":2,"Nen":10,"Gt":"Nam","atk":93,"def":104,"hp":53,"mp":102,"Bo":0}

   #1

    on Wed Aug 26, 2015 4:40 pm

   Tổng hợp link tải về pokemon series


   Main series
   Pokemon Red
   Pokemon Blue
   Pokemon Yellow
   Pokemon Gold
   Pokemon Silver
   Pokemon Crystal
   Pokemon FireRed
   Pokemon LeafGreen
   Pokemon Ruby
   Pokemon Sapphire
   Pokemon Emerald
   Pokemon Diamond
   Pokemon Pearl
   Pokemon Platinum
   Pokemon HeartGold
   Pokemon SoulSilver
   Pokemon Black
   Pokemon White
   Pokemon Black 2
   Pokemon White 2

   #news


   Last edited by Admin on Sun Aug 30, 2015 3:39 pm; edited 1 time in total

   Posts : 32

   Pokédollar : 193

   Reputation : 0

   Data_Gunny : {"Ao":198,"Canh":7,"Hu":0,"Kinh":0,"Mat":0,"Non":0,"Toc":108,"Ts":73,"Vk":0,"Vong":4,"Pet":2,"Nen":10,"Gt":"Nam","atk":93,"def":104,"hp":53,"mp":102,"Bo":0}

   #2

    on Wed Aug 26, 2015 5:14 pm

   <i class="fa fa-download"></i>Pokemon Red
   Click:

   Pokemon Red

   <i class="fa fa-download"></i>Pokemon Blue
   Click:

   Pokemon Blue

   Posts : 32

   Pokédollar : 193

   Reputation : 0

   Data_Gunny : {"Ao":198,"Canh":7,"Hu":0,"Kinh":0,"Mat":0,"Non":0,"Toc":108,"Ts":73,"Vk":0,"Vong":4,"Pet":2,"Nen":10,"Gt":"Nam","atk":93,"def":104,"hp":53,"mp":102,"Bo":0}

   #3

    on Wed Aug 26, 2015 5:42 pm

   Charizard
   Pikachu
   Pikachu Libre
   Machamp
   Gengar
   Gardevoir
   Blaziken
   Lucario
   Weavile
   Suicune


   Last edited by Admin on Mon Aug 31, 2015 4:31 pm; edited 1 time in total

   Posts : 32

   Pokédollar : 193

   Reputation : 0

   Data_Gunny : {"Ao":198,"Canh":7,"Hu":0,"Kinh":0,"Mat":0,"Non":0,"Toc":108,"Ts":73,"Vk":0,"Vong":4,"Pet":2,"Nen":10,"Gt":"Nam","atk":93,"def":104,"hp":53,"mp":102,"Bo":0}

   #4

    on Wed Aug 26, 2015 5:50 pm

   Tổng hợp link tải về pokemon series


   Main series
   Pokémon Ranger
   Pokémon Ranger: Shadows of Almia
   Pokémon Ranger: Guardian Signs
   #5

    


    Current date/time is Tue Jan 22, 2019 7:18 pm