Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

  Nothingzzzzzzzzzz

  Share

   Posts : 32

   Pokédollar : 193

   Reputation : 0

   Data_Gunny : {"Ao":198,"Canh":7,"Hu":0,"Kinh":0,"Mat":0,"Non":0,"Toc":108,"Ts":73,"Vk":0,"Vong":4,"Pet":2,"Nen":10,"Gt":"Nam","atk":93,"def":104,"hp":53,"mp":102,"Bo":0}

   #1

    on Mon Oct 05, 2015 10:36 pm

   Route 7
   LocationItems (40%)Hidden Items (40%)
   ItemFrequency
    Fire Stone0.25%
    Water Stone0.25%
    Thunderstone0.25%
    Leaf Stone0.25%
    Max Repel1%
    Hyper Potion1%
    Ultra Ball2%
    Super Repel2.5%
    Super Potion2.5%
    Great Ball5%
    Repel6.25%
    Potion6.25%
    Poké Ball12.5%
   ItemFrequency
    Rare Candy0.25%
    PP Max0.25%
    PP Up0.5%
    Red Shard1%
    Blue Shard1%
    Yellow Shard1%
    Green Shard1%
    Big Mushroom2.5%
    Growth Mulch6.25%
    Damp Mulch6.25%
    Stable Mulch6.25%
    Gooey Mulch6.25%
    TinyMushroom7.5%
   Pokemon (20%)
   PokemonHidden AbilityFrequencyLevel Range
    CubchooRattled1%Lv30 - Lv35
    WatchogAnalytic4%Lv30 - Lv35
    ZangooseToxic Boost7.5%Lv30 - Lv35
    SeviperInfiltrator7.5%Lv30 - Lv35

   Posts : 32

   Pokédollar : 193

   Reputation : 0

   Data_Gunny : {"Ao":198,"Canh":7,"Hu":0,"Kinh":0,"Mat":0,"Non":0,"Toc":108,"Ts":73,"Vk":0,"Vong":4,"Pet":2,"Nen":10,"Gt":"Nam","atk":93,"def":104,"hp":53,"mp":102,"Bo":0}

   #2

    on Mon Oct 05, 2015 10:40 pm

   Route 7
   LocationItems (40%)Hidden Items (40%)


   ItemFrequency
    Fire Stone0.25%
    Water Stone0.25%
    Thunderstone0.25%
    Leaf Stone0.25%
    Max Repel1%
    Hyper Potion1%
    Ultra Ball2%
    Super Repel2.5%
    Super Potion2.5%
    Great Ball5%
    Repel6.25%
    Potion6.25%
    Poké Ball12.5%

   ItemFrequency
    Rare Candy0.25%
    PP Max0.25%
    PP Up0.5%
    Red Shard1%
    Blue Shard1%
    Yellow Shard1%
    Green Shard1%
    Big Mushroom2.5%
    Growth Mulch6.25%
    Damp Mulch6.25%
    Stable Mulch6.25%
    Gooey Mulch6.25%
    TinyMushroom7.5%
   Pokemon (20%)

   PokemonHidden AbilityFrequencyLevel Range
    CubchooRattled1%Lv30 - Lv35
    WatchogAnalytic4%Lv30 - Lv35
    ZangooseToxic Boost7.5%Lv30 - Lv35
    SeviperInfiltrator7.5%Lv30 - Lv35

   Posts : 32

   Pokédollar : 193

   Reputation : 0

   Data_Gunny : {"Ao":198,"Canh":7,"Hu":0,"Kinh":0,"Mat":0,"Non":0,"Toc":108,"Ts":73,"Vk":0,"Vong":4,"Pet":2,"Nen":10,"Gt":"Nam","atk":93,"def":104,"hp":53,"mp":102,"Bo":0}

   #3

    on Tue Oct 06, 2015 12:08 pm

   Posts : 32

   Pokédollar : 193

   Reputation : 0

   Data_Gunny : {"Ao":198,"Canh":7,"Hu":0,"Kinh":0,"Mat":0,"Non":0,"Toc":108,"Ts":73,"Vk":0,"Vong":4,"Pet":2,"Nen":10,"Gt":"Nam","atk":93,"def":104,"hp":53,"mp":102,"Bo":0}

   #4

    on Sat Dec 26, 2015 3:07 pm

   Hiaallala
   #5

    


    Current date/time is Tue Jan 22, 2019 7:59 pm